Bij zaken die ons dagelijks omringen staan we eigenlijk nooit stil. De lucht die wij inademen is één van die dingen. Het wordt pas een probleem als die lucht niet aanwezig is of als de kwaliteit van die lucht slecht is. Dat laatste komt voor als het stinkt. Stank is een geur, waarvan we willen dat die er niet zou zijn. Geur verhoudt zich tot stank, zoals geluid zich tot lawaai verhoudt.