In het zuidelijk deel van het ruilverkavelingsgebied Sauwerd dat aan het Van Starkenborghkanaal grenst en nog binnen de gemeentegrens van Groningen valt, liggen enkele graslandpercelen die binnenkort als reservaatsgebieden voor weidevogels worden aangewezen.
Trefwoorden