In het zuidelijk deel van het ruilverkavelingsgebied Sauwerd dat aan het Van Starkenborghkanaal grenst en nog binnen de gemeentegrens van Groningen valt, liggen enkele graslandpercelen die binnenkort als reservaatsgebieden voor weidevogels worden aangewezen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden