Het heideveld is één van de vier onderling min of meer van el-kaar afhankelijke onderdelen van het landschap op het Drents plateau zoals het aan het begin van deze eeuw nog nagenoeg ongeschonden bestond. Deze vier waren: es, holt, veld en stroom-dalland. Bij de bespreking van de toponiemen (namen van onroerende goederen) in het heidelandschap, zal ik me niet kunnen beperken tot de terreinen die nog als heide overgebleven zijn; het verhaal zou anders zeer onvolledig zijn. In het hier volgende zal ik de veld-toponiemen behandelen vanuit een aantal gezichtshoeken.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.