Veenpolders beperk(t)en zich tot 'De Lege Midden', het lage midden van Friesland, dat wil zeggen veenpolders als waterschappen van bijzondere signatuur of beter geformuleerd een als waterschap ingerichte vervening. Veenpolders in de zin van uitgeveende tot plassen verworden laagvenen die zijn bedijkt en vervolgens weer drooggemalen komen ook voor in de beide Hollanden, Utrecht en het aangrenzende Noordwest-Overijssel.