De wordingsgeschiedenis van de grote heidevlakten in Drente is nauw verbonden met de landbouw in deze provincie, zoals ook uit een aantal bijdragen, in dit themanummer blijkt. Wie in het boek 'Geschiedenis van Drenthe' leest, ontkomt niet aan de indruk dat er in het verleden in feite een grote roofbouw gaande was. Om de akkers op de essen voldoende vruchtbaar te maken en te houden voor het verbouwen van kultuurgewassen, moesten grote hoeveelheden meststoffen beschikbaar zijn. Deze werden betrokken, uit de omgeving, het 'veld', en wel langs twee wegen.
Trefwoorden