De afvalberg groeit Nederland boven het hoofd. Verbranden, is het recept van het Ministerie van VROM. Bestaande ovens voor de verbranding van huisvuil leveren echter ontoelaatbaar veel luchtverontreiniging, daar wordt eerder een probleem gekreëerd dan opgelost. Her en der worden plannen voor nieuwe installaties gelanceerd.

Trefwoorden