In 1980 werd in het kader van de ruilverkaveling Nieuw- Scheemda 160 ha z.g. 'marginale landbouwgrond' tussen Wagenborgen en Nieuwwolda onder water gezet met de bedoeling enerzijds de boezemcapaciteit van het plaatselijke waterschap te vergroten en anderzijds een interessant natuurgebied in het, wat dat betreft schaars bedeelde Old- ambt, te scheppen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.