In 1980 werd in het kader van de ruilverkaveling Nieuw- Scheemda 160 ha z.g. 'marginale landbouwgrond' tussen Wagenborgen en Nieuwwolda onder water gezet met de bedoeling enerzijds de boezemcapaciteit van het plaatselijke waterschap te vergroten en anderzijds een interessant natuurgebied in het, wat dat betreft schaars bedeelde Old- ambt, te scheppen.