In de Groninger zuidpunt — Westerwolde — lijkt het stroomdal van de Ruiten A eerder op een Drents dan op een Gronings landschap. In dit reliefrijke hoevenlandschap zijn de beek-begeleidende dekzandruggen uiterst zeldzaam en kontrasteren met het omringende, vlakke hoogveenontginningslandschap.