De Nederlandse provinciegrenzen hebben doorgaans een grillig beloop en sluiten meestal aan bij vroegere of nog bestaande wateren. Aan het natuurlijke karakter, versterkt door een lange en vaak bewogen staatkundige geschiedenis zeker naarmate we dichter bij de Middeleeuwen komen, ligt een verregaande territoriale versnippering ten grondslag.
Trefwoorden