Het is verboden om naar archeologische vondsten te graven, volgens de Monumentenwet. Ook als die in de achtertuin liggen. Men heeft zelfs de plicht om bij toeval gedane vondsten te melden. De provinciaal archeoloog komt dan in aktie en zal in overleg de zaak verder behartigen. Sinds 1 mei is Henny Groenendijk (41) provinciaal archeoloog in Groningen. Een gesprek met een enthousiaste man in het veld.