De opstellers van het Milieubeleidsplan kregen onlangs de taalprijs van de provincie Groningen omdat het plan zo helder geschreven is. Dat mag in taal opzicht zo zijn, uit milieu-oogpunt is er nog veel niet helder in dit plan.