Op 12 december 199O hebben Provinciale Staten van Groningen het Milieubeleidsplan provincie Groningen 1991-1994 (MBP) vastgesteld. Het plan geeft op hoofdlijnen de richting aan van het provinciaal natuur- en milieubeleid voor de komende jaren. Voor het eerst is daarmee het gehele provinciale natuur- en milieubeleid samengebracht in één plan.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.