De zeekleistreken van Friesland, Groningen en Oostfriesland maken deel uit van een meer dan 2OOO jaar oud kultuurlandschap. In dit landschap is de relatie tussen reliëf, voormalige waterlopen en oude woonplaatsen zeer goed herkenbaar. De verkaveling is onregelmatig blokvormig. Onder druk van de landbouw en stadsuitbreiding zijn grote delen van dit unieke verkavelingspatroon reeds geheel verdwenen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.