De zeekleistreken van Friesland, Groningen en Oostfriesland maken deel uit van een meer dan 2OOO jaar oud kultuurlandschap. In dit landschap is de relatie tussen reliëf, voormalige waterlopen en oude woonplaatsen zeer goed herkenbaar. De verkaveling is onregelmatig blokvormig. Onder druk van de landbouw en stadsuitbreiding zijn grote delen van dit unieke verkavelingspatroon reeds geheel verdwenen.