Sinds kort kent de Rijksuniversiteit Groningen een eigen hoogleraar milieukunde. Per 1 oktober j.l. is dr. A. J. M. Schoot Uiterkamp professor van de vakgroep Milieukunde (IVEM). Hij heeft jaren in de Verenigde Staten en Egypte gewoond en gewerkt.