Op het vierde Keuning-congres bespraken ruim 2OO deelnemers de kultuur-historische waarde van het komplex Veenhuizen; het dorp en het omringende gebied. Het congres werd gehouden op 25 oktober in het Verenigingsgebouw te Veenhuizen. In een gesprek met de congresleider prof. dr. A. van der Woud werden de konklusies van het congres op een rij gezet.