In het algemeen en ook in de provincie Groningen neemt de belangstelling voor de biologische landbouw de laatste jaren toe.