Ten noordoosten van Hoogeveen ligt het Mantingerzand. Het is een langgerekt natuurgebied dat bestaat uit een door heide en jeneverbessen vastgelegd stuifzand, gevormd onder invloed van het gematigde en vochtige klimaat.