De waarden van de Strubben/Kniphorstbos worden grotendeels bepaald door de archeologie, de kultuurhistorie en het landschap en de natuur. De basis voor deze waarden is echter gelegd in een veel oudere geologische geschiedenis waarvan in dit artikel met name de jongste perioden in beschouwing worden genomen.