De insektenwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling Groningen, inventariseert regelmatig natuurterreinen in Drente. De vereniging richt zich voornamelijk op de biologie in het vrije veld.