Tussen het Bergumermeer en het Lauwersmeer en met name in de omgeving van Twijzel en Buitenpost ligt een karakteristiek deel van de Friese Wouden. De percelen hier hebben een langgerekte strokenverkaveling en zijn door boomsingels of houtwallen van elkaar gescheiden.