In het veengebied tussen het Drents Plateau en de kleiafzettingen, ten zuidwesten van de stad Groningen, liggen de veenterpen van Neerwolde. In de dalvlakten van Peizerdiep, Eelderdiep en Drentse A zijn meer dan 200 van deze bewoningsplekken aangetroffen.