'De longen van de stad, groene oases in de steenwoestijn'. Het zijn de geijkte omschrijvingen voor parken in een stedelijk omgeving. Maar met de hedendaagse stadsparken is meer aan de hand.