De derde Milieuverkenning van het RIVM is onlangs verschenen. Daaruit blijkt dat een groot aantal milieuzaken redelijk op koers liggen, ook die waaraan provincies hun bijdragen leveren.