Zorgen voor Morgen, het Brundlandrapport en niet te vergeten de kersttoespraak van koningin Beatrix maakten vijf jaar geleden de geesten rijp voor een nieuwe aanpak van het milieubeleid. Die kwam er in de vorm van het Nationaal Milieubeleidsplan, het NMP, een strategisch milieuplan gericht op de langere termijn. Een beeld van de NMP-historie en een beschrijving van inhoud en opzet van het plan.