Het milieubeleid binnen de bedrijven is een onderwerp waar momenteel veel over gesproken wordt. Bijvoorbeeld in het kader van de evaluatie van het Nationaal Milieubeleidsplan en de voorbereiding van het Nationaal Milieubeleidsplan II.
Trefwoorden