De Inspektie Milieuhygiëne heeft kortgeleden twee onderzoeksprojekten afgerond. Het eerste onderzoek betreft een integrale milieudoorlichting van twaalf (grotere) scheepswerven in de provincies Groningen Friesland en Drente.