In 1989 werd Nederland dan toch eindelijk wakker geschud: het eerste Nationaal Milieubeleidsplan kondigde een trendbreuk op milieugebied aan, pijnlijke keuzen moesten worden gemaakt en niet alleen op milieugebied. Een 'duurzame ontwikkeling' moest centraal staan, hetgeen ook gevolgen zou hebben voor produktie- en konsumptiepatronen.