De kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving staat de laatste jaren weer volop in diskussie. Vanuit verschillende invalshoeken is er bezorgdheid over het verval en de verloedering van het woonklimaat in het dichtbevolkte Nederland.

Trefwoorden