Duurswold is te typeren als een streekdorpenlandschap op de overgang van zand naar veen. Het is een ontgonnen laagveenlandschap met een tweetal in de ijstijd gevormde ruggen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.