De juiste processen welke hierbij een rol hebben gespeeld zijn nog niet geheel te doorgronden, maar mogelijk zijn deze heuvels oorspronkelijk forser geweest en wellicht is door latere overschuiving door het landijs een deel van deze heuvels afgevlakt en kleiner geworden, zodat het in feite geen ongeschonden stuwwallen zijn, maar eerder erosierestanten.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.