De juiste processen welke hierbij een rol hebben gespeeld zijn nog niet geheel te doorgronden, maar mogelijk zijn deze heuvels oorspronkelijk forser geweest en wellicht is door latere overschuiving door het landijs een deel van deze heuvels afgevlakt en kleiner geworden, zodat het in feite geen ongeschonden stuwwallen zijn, maar eerder erosierestanten.