De mensen aan weerszijden van de grens hebben veel gemeen. In de eerste plaats is dat de taal: wanneer ze in hun eigen dialekt praten hebben ze geen enkele moeite elkaar te verstaan.