Stins is een Fries woord en het staat voor (middeleeuws) stenen huis. Eigenlijk was het een soort toren waar de bewoners bij belegering veilig dachten te zijn. Uit die tijd dateert ook het Groningse woord 'steenhuis', met dezelfde betekenis.
Trefwoorden