Het themanummer Grenzeloos handelt over de identiteit van het landschap in de Eems Dollard Regio. De Eems Dollard Regio omvat de Nederlandse provincies Groningen en Drente en het aangrenzende Ostfriesland en Emsland.