De eerste kleinschalige ontginningen in het aanvankelijk vrijwel geheel beboste Drente en de bouw van kleine, kunstmatige en meer of minder duurzame elementen door de mens, toevoegingen als het ware aan de natuurlijke landschapsvormen en elementen, waren al begonnen in het laatste deel van de steentijd, het neolithicum.