Ruim een jaar is drs Sicko Heldoorn lid van Gedeputeerde Staten in Friesland voor de PvdA. In zijn portefeuille zitten o.a. rekreatie en toerisme, het landelijk gebied, het kleine kernengebied en de Waddenzee.