In Friesland en Groningen hebben terpen of wierden veelal een cirkelvormig patroon. In het centrum - op het hoogste punt - staat meestal een kerk en hier rondom liggen boerderijen of huizen eveneens in een cirkelvormig patroon.