De stad Groningen blijft groeien en het lijkt erop dat op korte termijn landschappen met grote natuur- en kultuurwaarden zullen worden opgeofferd voor nieuwbouw.