De vogelstand is in voortdurende beweging. Scholekster, kuifeend en boomklever nemen bijvoorbeeld toe; de buidelmees heeft zich recent in Groningen gevestigd.
Trefwoorden