In 1975 werd door de provincie Groningen en Staatsbosbeheer in het kader van een ruilverkaveling in Oost-Groningen een vegetatiekartering uitgevoerd. Daarbij stuitte men op een gebiedje met een zeer uitgebreide en bijzondere vegetatie.
Trefwoorden