Het zijn met name provinciale overheden die het natuurbeleid voor de komende jaren vorm moeten geven. Ecologische hoofdstructuur, gebiedsvisie, en relatienotagebied zijn begrippen die in korte tijd tot het jargon van het provinciehuis zijn doorgedrongen.