Het zijn met name provinciale overheden die het natuurbeleid voor de komende jaren vorm moeten geven. Ecologische hoofdstructuur, gebiedsvisie, en relatienotagebied zijn begrippen die in korte tijd tot het jargon van het provinciehuis zijn doorgedrongen.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.