Tijdens deze exkursie zullen we op zoek gaan naar de identiteit van de verschillende landschappen rond de stad Groningen. Elk landschapstype ontleent zijn identiteit aan de ontstaanswijze en de specifieke kenmerken die hiermee samenhangen.