Midden-Groningen staat een grootschalige functieverandering te wachten. Volgens plannen van provincie en rijk wordt 1.400 hectare landbouwgebied omgezet in natuur. Uiteindelijk ontstaat een afwisselend natuurgebied met open water, moeras, grasland en bos.