Er zijn uiteenlopende opvattingen over wat natuurontwikkeling is of zou moeten zijn. In Drenthe wordt druk gewerkt om vorm te geven aan het instrument 'natuurontwikkeling'. De bedoeling ervan is gunstige voorwaarden te scheppen voor de natuur.