Het merengebied bij Grouw maakt deel uit van Frieslands Lage Midden; een landschap dat al eeuwen een grote mate van drassigheid kent. In tegenstelling tot de andere meren die een recreatieve functie hebben, is het Botmeer een rust- en natuurgebied.

Trefwoorden