Met hun specifieke nautische kennis staan in het noordelijk kustgebied 36 loodsen in een 24-uurs dienst beschikbaar om zeeschepen vlot en veilig naar de havens van Harlingen, Delfzijl en Eemshaven te loodsen. Zij nemen daartoe op zee, nog vóór het schip de vaargeulen binnenloopt, de navigatie van de kapitein over en manoeuvreren het schip, al of niet met behulp van sleepboten, naar de ligplaats.