Terwijl men in de provincie Groningen druk bezig is het cultuurtoerisme te promoten, kent men in Zuidoost-Friesland de stichting 'de Nije Kompanjons' die zich al twintig jaar beijvert voor het in stand houden van de Opsterlandse Compagnonsvaart, een belangrijk cultuurhistorisch onderdeel van de recreatieve Turfroute
Trefwoorden