De afgelopen zeven jaar is er in de Nederlandse monumentenwereld een grootscheepse actie gaande. In het gehele land heeft namelijk een uitgebreide verkenning plaats gevonden naar nieuwe monumenten. In 1987 startte de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) het Monumenten Inventarisatie Project, kortweg het MIP genoemd.