In Noorderbreedte 1991-1 verscheen een artikel over het pinetum en zijn ligging in de boswachterij Anloo. Op verzoek van de heer Everts, belast met het dagelijks beheer van het pinetum, ging de auteur er opnieuw heen. Trots liet hij fotograaf Rob de Groot en redacteur Stockmann de onlangs gereedgekomen uitbreiding en de nieuwe collectie coniferen zien.

Trefwoorden