Voor het buitengebied van de gemeente Emmen is een voorbeeldplan gemaakt in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Vinex). Het project 'Emmen nu!' is daarvan het resultaat. Zie elders in dit nummer.
Trefwoorden