Het afgraven van terpen en wierden in de tweede helft van de vorige eeuw en het begin van de huidige eeuw heeft het aangezicht van deze prehistorische woonheuvels ingrijpend veranderd. Uit de terpenkaart van Groningen blijkt dat slechts enkele grote wierden en relatief wat meer kleine wierden ongeschonden bleven.